Cheques

VBNL_chequeoverhandigen_234016969In Nederland werden de Eurocheque en de Girobetaalkaart in 2002 afgeschaft. Maar in veel andere landen is de cheque nog wel een geaccepteerd betaalmiddel. In het internationale handelsverkeer is het dan ook niet ongebruikelijk dat goederen worden betaald met (buitenlandse) cheques. U kunt er met name mee te maken krijgen als u aankopen via internet doet.

Risico

Kiest u ervoor om een betaling per cheque te accepteren, dan loopt u het risico dat de cheque ongedekt, vervalst of vals is. De cheque wordt dan niet uitbetaald of – als dat al wel is gebeurd – de betaling wordt teruggedraaid. Dat betekent een financiële schadepost, als u de goederen al wel heeft geleverd.

Wat doet de bank?

  • De bank kan de cheque ter incasso nemen of onder gewoon voorbehoud (OGV) afrekenen.
  • Als de bank de cheque ter incasso neemt, controleren zij eerst of deze geldig en gedekt is. Daarna ontvangt u het bedrag op uw rekening.
  • Als de bank de cheque onder gewoon voorbehoud afrekent, ontvangt u het bedrag meteen op uw rekening, ook al weet de bank nog niet zeker of de cheque in orde is. Als uiteindelijk blijkt dat de cheque niet gedekt, vals of vervalst is, vordert de bank het geld bij u terug.

Wat kunt u doen?

Bent u van plan een betaling te accepteren per cheque? Vraag uw bank dan of zij de cheque niet onder gewoon voorbehoud willen afrekenen, maar ter incasso willen innemen. Uw bank controleert dan of de cheque geldig en gedekt is en boekt het bedrag daarna pas op uw rekening. Dit duurt dan wel wat langer, maar het beperkt uw financiële risico.

VBNL_politiemanmetnotitieblok_25369171Het financiële risico is echter niet helemaal verdwenen. Ook bij een ter incasso genomen cheque kan nadien nog blijken dat de cheque (ver)vals(t) was. In dat geval zal de bank het geld bij u terugvorderen. Mocht u met zo’n (ver)vals(t)e cheque te maken krijgen, dan kunt u hiervan aangifte doen bij de plaatselijke politie.