Incasso / Incassomachtigen

VBNL_laptopenmensen_95039485Wanneer u gebruik maakt van incasso, dan kunt u nooit meer vergeten te betalen. Het bedrijf aan wie u een incassomachtiging heeft gegeven neemt namelijk het initiatief om uw bank een bedrag van uw rekening af te laten boeken. Na het afgeven van een incassomachtiging hoeft u alleen te zorgen voor voldoende saldo op uw betaalrekening.

 • U betaalt met de Europese incasso wanneer u een schriftelijke machtiging heeft afgegeven.
 • Incassomachtigen is de nieuwe manier om online via uw bank een incassomachtiging af te geven. Een handtekening op papier is daarbij niet meer nodig.

Wat doet de bank?

VBNL_Vink_196991246Een bedrijf mag pas incasseren via incasso als er een incassocontract is afgesloten met zijn bank. Ongeveer 135.000 bedrijven hebben zo’n contract. Om geld van uw betaalrekening af te laten boeken, moet het bedrijf een geldige machtiging van u hebben. Heeft u telefonisch een machtiging afgegeven, dan dient u hiervan binnen enkele werkdagen een schriftelijke bevestiging te krijgen.

Let op: als u nog geen relatie heeft met het bedrijf dat de automatische incasso wil doen (incassant), is een telefonische machtiging alleen toegestaan als ú het initiatief neemt. U moet dus zelf het bedrijf of organisatie bellen. Heeft u al een relatie met de incassant, dan mag het bedrijf ook het initiatief nemen.

Wat kunt u doen?

 • Geeft u een schriftelijke incasso af via een groene kaart? Bewaar de gele kaart dan voor als u een bedrag wilt laten terugboeken. De rode kaart is voor het stopzetten van de machtiging. Deze kaarten zijn verkrijgbaar bij uw bank.
 • Incassomachtigen sRGB kleinEen internetmachtiging via Incassomachtigen is sinds 2015 een rechtsgeldige betaalmethode. Het digitale proces bij Incassomachtigen (herkenbaar aan het beeldmerk) werkt voor de klant net als internetbankieren. Via de website kiest u uw bank en logt in op de voor u gebruikelijke wijze. U doorloopt de internetbankierschermen en keurt de machtiging goed. Incassomachtigen kan als betaalmogelijkheid worden aangeboden door webwinkels en andere organisaties op internet, zoals energiebedrijven, verzekeraars en verenigingen.
 • Wilt u via internet een machtiging afgeven aan een bedrijf dat (nog) geen Incassomachtigen aanbiedt, dan dient u deze machtiging eerst te printen en ondertekend op te sturen aan het betreffende bedrijf. Voor betaling via internet kunt u het beste voor een veilige betaalmethode kiezen, bijvoorbeeld Incassomachtigen of iDEAL, de online betaalmethode ontwikkeld door de Nederlandse banken.
 • Vindt u dat er ten onrechte is geïncasseerd of bent u het niet eens met het bedrag? Vraag uw bank dan binnen 56 kalenderdagen om het bedrag terug te boeken. Dat doet de bank zonder zich in de discussie te mengen.
  Uitzondering:

  • Een eenmalige machtiging die u schriftelijk of telefonisch heeft gegeven, kunt u niet laten terugboeken. Neem in dat geval contact op met de incassant (crediteur).
 • vbnl_blokkade_319820657Als een bedrijf herhaaldelijk ten onrechte incasseert, vraag de bank dan om het rekeningnummer van dat bedrijf te blokkeren (een zogeheten selectieve blokkade) zodat deze geen geld meer kan laten afschrijven van uw betaalrekening.
 • Is een afschrijving naar uw mening onterecht, bijvoorbeeld omdat u geen machtiging heeft afgegeven? En heeft u geen recht van terugboeking of is de termijn verstreken? Dan kunt u bij uw bank verhaal halen. U moet dit zo spoedig mogelijk doen, in ieder geval binnen 13 maanden na afschrijving van uw rekening moet u dit bij uw bank melden. Als de incassant bij betwisting van een incasso geen geldige machtiging kan overleggen, wordt het bedrag teruggeboekt.