Stuur nooit uw betaalpas op…

…ook niet nadat u die eerst heeft doorgeknipt!

Fraudeurs misleiden pashouders met een nieuwe smoes tot het opsturen of afgeven van hun betaalpas. Ze proberen vertrouwen te wekken met het advies om de betaalpas eerst doormidden te knippen alvorens de betaalpas met de post op te sturen of aan de deur af te geven.

Ze voegen er zelfs een mooie tekening bij hoe u de betaalpas moet doorknippen: netjes overdwars, precies door het midden. Door de betaalpas zo door te knippen, blijft de betaalchip intact want die zit aan de rand van de betaalpas. Een betaalpas die zo is doorgeknipt kan door de fraudeurs makkelijk worden gerepareerd en alsnog worden gebruikt om geld op te nemen of kostbare spullen te kopen, op kosten van hun slachtoffer.

De beste bescherming tegen deze vorm van fraude blijft onveranderd: stuur nooit uw betaalpas op en overhandig hem nooit aan een ander. Uw eigen bank zal daar nooit om vragen. Als uw betaalpas aan vervanging toe is, zal uw bank automatisch een nieuwe betaalpas toesturen. U hoeft daarvoor nooit eerst uw eigen betaalpas op te sturen of af te geven.

Na ontvangst van uw nieuwe betaalpas kunt u de oude betaalpas weggooien, nadat u die eerst heeft doorgeknipt, dwars de kopergoude contactpunten waaronder de betaalchip zit.