Tips

Elektronisch bankieren en elektronisch betalen moeten veilig zijn. Denk aan internet- en/of mobiel bankieren, betalen bij betaalautomaten in winkels en geld opnemen bij de geldautomaat. De bank heeft hierin een belangrijke taak, maar u ook.

Ga snel naar

  Het is voor consumenten wettelijk geregeld dat een bedrag dat zonder uw toestemming van uw bankrekening is afgeschreven, door de bank wordt vergoed. Daarbij mag de bank u volgens de wet in bepaalde gevallen een eigen risico van maximaal € 150 in rekening brengen. De bank is echter niet altijd verplicht het bedrag, eventueel verminderd met het eigen risico van maximaal € 150, aan u te vergoeden. Wanneer u zich aan de onderstaande vijf veiligheidsregels houdt, loopt u niet het risico dat de gehele schade voor uw eigen rekening komt. Wat u kunt doen, vindt u in deze veiligheidsregels.

  Houd uw beveiligingscodes geheim

  • Een beveiligingscode is niet alleen de pincode die u in combinatie met de bankpas gebruikt. Het zijn ook alle andere codes die u gebruikt om elektronische betalingen te doen en/of gebruik te maken van internet- en mobielbankieren.
  • U mag deze beveiligingscodes alleen zelf gebruiken en op de manier die de bank aangeeft.
  • Schrijf of sla de codes niet op. Of alleen in een voor anderen onherkenbare vorm die alleen door uzelf is te ontcijferen. Bewaar in dit geval de versleutelde informatie niet bij uw bankpas of bij apparatuur waarmee u uw bankzaken regelt.
  • Als u zelf een beveiligingscode kunt kiezen, neem er dan een die moeilijk te raden is. Kies bijvoorbeeld geen geboortejaar, naam van een familielid of postcode.
  • Zorg ervoor dat niemand kan meekijken als u uw beveiligingscodes intikt. Het gaat hier niet alleen om uw pincode, maar ook om alle andere codes die u gebruikt om elektronische betalingen te doen en/of gebruik te maken van internet- en mobiel bankieren.
  • Geef nooit een beveiligingscode door per telefoon of e-mail. Dat geldt ook als u telefonisch, per e-mail of persoonlijk door iemand wordt benaderd die aangeeft medewerker van de bank te zijn. De bank zal u op deze wijze nooit om beveiligingscodes vragen.

   

  Laat uw bankpas nooit door een ander gebruiken

  • Laat u niet afleiden als u de bankpas gebruikt en controleer of u uw eigen bankpas daarna terugkrijgt.
  • Berg de bankpas altijd op een veilige plaats op en zorg ervoor dat u hem niet gemakkelijk kunt verliezen. Controleer regelmatig of u de bankpas nog in uw bezit heeft.

   

  Beveilig de apparatuur die u gebruikt voor uw bankzaken

  • Zorg ervoor dat de software op de computer, tablet en/of smartphone die u voor het regelen van uw bankzaken gebruikt, is voorzien van actuele (beveiligings)updates. Denk hierbij aan het besturingssysteem en beveiligingsprogramma’s, zoals een virusscanner en firewall.
  • Installeer geen illegale software.
  • Beveilig de apparatuur die u gebruikt voor het regelen van uw bankzaken met een toegangscode.
  • Zorg ervoor dat door de bank verstrekte toepassingen op de apparatuur die u gebruikt voor het regelen van uw bankzaken, niet door anderen kunnen worden gebruikt.
  • Log altijd uit als u klaar bent met het regelen van uw bankzaken.

   

  Controleer uw bankrekening

  • Controleer uw elektronische of papieren rekeninginformatie op transacties waarvoor u geen toestemming heeft gegeven. Als u alleen rekeninginformatie op papier ontvangt, controleer deze dan in ieder geval binnen twee weken na ontvangst. Als er schade voor de bank ontstaat doordat het voor u enige tijd onmogelijk is geweest uw rekeninginformatie te controleren, dan kan de bank u vragen aan te tonen dat dit in alle redelijkheid niet mogelijk was.

   

  Meld incidenten direct aan de bank en volg de aanwijzingen op

  • Neem in de volgende gevallen in elk geval direct met de bank contact op:
   o u heeft uw bankpas niet meer in uw bezit of weet niet waar deze is;
   o u weet of vermoedt dat iemand anders uw beveiligingscode kent of heeft gebruikt;
   o u ziet dat er transacties op uw bankrekening hebben plaatsgevonden, waarvoor u geen toestemming heeft gegeven;
   o u heeft uw mobiele apparaat met betaaltoepassing van de bank niet meer, tenzij u dit apparaat aan een ander heeft overgedragen en eerst de betaaltoepassing heeft verwijderd.
  • Neem ook direct contact op met de bank als u iets ongebruikelijks merkt, zoals een andere manier van inloggen. De bank kan zorgen voor een blokkade om schade te voorkomen. Volg de aanwijzingen van uw bank op om nieuwe incidenten te voorkomen. Ook hierbij zal de bank u nooit om beveiligingscodes vragen.