De dienstverlening van de banken op het gebied van betalingsverkeer ontwikkelt zich voortdurend. Dat is een reactie op de behoefte van klanten aan een gebruiksvriendelijk, efficiënt en veilig betalingsverkeer. De associatie van banken en geld heeft al eeuwen een sterke aantrekkingskracht op criminelen en fraudeurs.

Vroeger werden bankkantoren overvallen om het contant geld buit te maken en werden dikke kluisdeuren opengebroken. Maar er is steeds minder contant geld bij banken aanwezig. Er wordt steeds meer gebruikgemaakt van elektronisch betalingsverkeer en internetbankieren. Helaas passen ook de criminelen hun werkwijze aan de veranderende omstandigheden aan en proberen zij op allerlei manieren het elektronische geld te bemachtigen.

Samenwerking banken

Banken werken op het gebied van veiligheid van het betalingsverkeer en de bestrijding van fraude nauw samen. Ze gaan ver in het nemen van verantwoordelijkheid voor de veiligheid van betaalsystemen. Dagelijks zijn vele honderden bankmedewerkers uitsluitend bezig met veiligheid en er worden enorme bedragen geïnvesteerd in zo veilig mogelijke betaalsystemen. Tegelijkertijd wijzen banken hun klanten en andere partijen in de betaalketen (bijvoorbeeld winkeliers en benzinestations) ook op eigen verantwoordelijkheden (zorgvuldig omgaan met de betaalpas, pincode niet prijsgeven, veilig opstellen van betaalautomaten, virusscanners installeren enzovoorts). De banken vinden het geven van voorlichting aan klanten over de manier waarop zij aan die eigen verantwoordelijkheid invulling kunnen geven, erg belangrijk.

Gezamenlijk platform

De website www.veiligbankieren.nl van de Nederlandse Vereniging van Banken is het belangrijkste gezamenlijke platform dat de banken in Nederland gebruiken om hun klanten voor te lichten op het gebied van fraude en veiligheid en de manier waarop zij daaraan een bijdrage kunnen leveren. Veilig bankieren is een zaak van ons allemaal.

Bekijk wie onze partners zijn.

Deel deze paginaShare on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Confidental Infomation