Banken

De website www.veiligbankieren.nl van de Nederlandse Vereniging van Banken is het belangrijkste gezamenlijke platform dat de banken in Nederland gebruiken om hun klanten voor te lichten op het gebied van fraude en veiligheid en de manier waarop zij daaraan een bijdrage kunnen leveren. Veilig bankieren is een zaak van ons allemaal. Dit zijn onze partners.

Confidental Infomation