Incasso en Incasso­machtigen

Wat is een incasso?

Als u gebruikmaakt van een incasso, vergeet u nooit meer te betalen. Het bedrijf waaraan u een incassomachtiging heeft gegeven, geeft uw bank opdracht om een bedrag van uw rekening af te boeken. U zorgt voor voldoende saldo op uw betaalrekening.

 • U betaalt met de Europese incasso wanneer u een schriftelijke machtiging heeft afgegeven of online via uw bank (digitaal) Incassomachtigen heeft gebruikt.
 • (Digitaal) Incassomachtigen is de nieuwe manier om online via uw bank een machtiging te activeren. Een handtekening op papieren machtigingsformulier is daarbij niet meer nodig.

Wat doet de bank?

Een bedrijf mag pas incasseren via incasso als er een incassocontract is afgesloten met zijn bank. Ongeveer 135.000 bedrijven hebben zo’n contract. Om geld van uw betaalrekening af te laten boeken, moet het bedrijf een geldige machtiging van u hebben. De bank controleert of het bedrijf een incassocontract heeft en verwerkt de incassotransacties.

Wat kunt u doen?

 • Geeft u een schriftelijke incasso af via een groene kaart? Bewaar de gele kaart dan voor als u een bedrag wilt laten terugboeken. De rode kaart is voor het stopzetten of intrekken (blokkeren) van de (automatische) machtiging. Deze kaarten zijn verkrijgbaar bij uw bank.
 • Het digitale proces bij Incassomachtigen (herkenbaar aan het beeldmerk) werkt voor u net als internetbankieren. Via de website kiest u uw bank en logt in op de voor u gebruikelijke wijze. U doorloopt de internetbankierschermen en keurt de online incasso (machtiging) goed. Incassomachtigen kan als betaalmogelijkheid worden aangeboden door webwinkels en andere organisaties op internet, zoals energiebedrijven, verzekeraars en verenigingen.
 • Wilt u via internet een (digitale) machtiging afgeven aan een bedrijf dat (nog) geen Incassomachtigen aanbiedt, dan dient u deze machtiging eerst te printen en ondertekend op te sturen aan het betreffende bedrijf.
 • Vindt u dat er ten onrechte is geïncasseerd of bent u het niet eens met het bedrag? Vraag uw bank dan binnen 56 kalenderdagen om het bedrag terug te boeken. Dat doet de bank zonder zich in de discussie te mengen.
  Uitzondering:

  • Een eenmalige machtiging die u schriftelijk heeft gegeven, kunt u niet laten terugboeken. Neem in dat geval contact op met de incassant (crediteur).
 • Als een bedrijf herhaaldelijk ten onrechte incasseert, vraag de bank dan om het rekeningnummer van dat bedrijf te blokkeren (een zogeheten selectieve blokkade) zodat deze geen geld meer kan laten afschrijven van uw betaalrekening.
 • Is een afschrijving naar uw mening onterecht, bijvoorbeeld omdat u geen machtiging heeft afgegeven? Of is de termijn van 56 dagen verstreken? Dan moet u dit bij uw bank melden. Doe dit zo snel mogelijk. Tot 13 maanden na afschrijving van uw rekening kunt u via uw bank gebruikmaken van een Melding Onterechte Incasso (MOI-procedure). Als de incassant bij betwisting van een incasso geen geldige machtiging kan overleggen, wordt het bedrag alsnog teruggeboekt.
Deel deze paginaShare on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Confidental Infomation