Stuur nooit uw betaalpas op…

Geplaatst op

Fraudeurs misleiden pashouders met een nieuwe smoes tot het opsturen of afgeven van hun betaalpas. Doe dit nooit.

Criminelen proberen vertrouwen te wekken met het advies om de betaalpas eerst door te knippen alvorens de betaalpas met de post op te sturen of aan de deur af te geven. Ze voegen er zelfs een mooie tekening bij hoe u de betaalpas moet doorknippen: netjes overdwars, precies door het midden. Door de betaalpas zo door te knippen, blijft de betaalchip intact. Als u de betaalpas zo doorknipt, kan fraudeur makkelijk repareren en alsnog gebruiken om geld op te nemen of spullen te kopen op kosten van hun slachtoffer.

Geef uw bankpas nooit af

De beste bescherming tegen deze vorm van fraude blijft: stuur nooit uw betaalpas op en overhandig hem nooit aan een ander. Uw eigen bank zal daar nooit om vragen. Als uw betaalpas aan vervanging toe is, stuurt uw bank automatisch een nieuwe betaalpas toe. U hoeft daarvoor nooit eerst uw eigen betaalpas op te sturen of af te geven. Na ontvangst van uw nieuwe betaalpas kunt u de oude betaalpas weggooien, nadat u die eerst heeft doorgeknipt, dwars door de kopergouden contactpunten waaronder de betaalchip zit.

Confidental Infomation