Banken helpen slachtoffers spoofing

Geplaatst op
Bron: Nederlandse Vereniging van Banken

De vier grootbanken in Nederland hebben afspraken gemaakt met het ministerie van Financiën om slachtoffers van spoofing te helpen en het probleem van fraude en oplichting verder aan te pakken.

Zo zullen banken de schade van klanten die slachtoffer zijn geworden van spoofing vergoeden als onder andere aantoonbaar misbruik is gemaakt van naam en nummer van de bank. Ook wordt ingezet op een integrale aanpak van fraude waarbij opsporingsdiensten, ministeries, de telecomsector en banken de handen ineenslaan om fraude en oplichting terug te dringen.

Aantoonbaar misbruik

Banken willen de schade van hun klanten bij spoofing vergoeden als er aantoonbaar sprake is van misbruik van de naam of het telefoonnummer van de eigen bank en als het slachtoffer aangifte bij de politie heeft gedaan. Om tot coulance over te gaan toetsen banken individueel per situatie en op basis van de feiten en omstandigheden. Uitgangspunt blijft dat klanten ook een eigen verantwoordelijkheid hebben. De coulance geldt voor zover de individuele bank dit niet al heeft gedaan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020. De afspraken zijn in eerste instantie gemaakt met de vier grootbanken maar ook andere banken kunnen hierbij aansluiten.

Lees het volledige bericht van de NVB en bekijk onze campagnes over hoe oplichters te werk gaan.

Confidental Infomation